THE SOKI-TIUM DIARIES

The soki-tium Diaries

Khi em cho con sử dụng soki tium thì nhận ra một số lưu ý nên em muốn chia sẻ cho các mẹ được biết. СоглашенияNếu pha sản phẩm với sữa công thức: pha với lượng nước như bình thường, tuy nhiên bớt lượng bột sữa từ one – one,five lần lượng bột Soki Tium.Лучшие

read more